SİNİR CERRAHİSİ

Servikal Kot


SERVİKAL KOT

Servikal kot doğuştan olan boynun bazı kemik anomalilerinden birisidir.

Normalde boyunda 7 adet omur ve omurlara bağlı 7 çift yan omur kemiği bulunur.
Servikal kot denilen durum ise fazladan bir kemik çıkıntısı olması halidir.

Boyundaki 7 omurun altında 12 adet sırt omuru ve bunlara bağlı 12 çift kaburga ( kot ) bulunur.

servikal kotta sırttaki 1.omura bağlı kaburgalar ( kotlar ) kısa olup, sanki boyun omurlarının devamı gibi görünür. Korkulacak tıbbi bir durum değildir. Birçok hastalık gibi erken teşhis önemlidir. Uygun bir tedavi programıyla hastalık kontrol altına alınabilir. Erken yaşta boyun kireçlenmesine neden olur.

Kübital Tünel


Kubital Tünel Sendromu

Kubital tünel sendromu, elin üç ana sinirinden biri olan ulnar sinirin bir sıkışma veya basınca maruz kalması sonucunda ağrı, şişlik, uyuşukluk ve güç kaybı gibi problemlere yol açmasıdır. Sinir, dirseğimizdeki iki kemik çıkıntısının arasından geçerek el bileğimizi büktüren (fleksor karpi ulnaris)kasın iki başlangıç noktası arasından seyreder. Bu bölgede sinir çok yüzeyselleştiği için basıya ve travmaya açıktır.

Dirseğimizi büktüğümüzde ulnar sinir gerilir ve medial epikondil dediğimiz kemik çıkıntısına doğru itilerek sıkışır. Bu pozisyonda uzun süre geçirildiğinde, örneğin eli başının altında(dirseği kıvrık)uyuyanlarda, çalışırken dirseğini sürekli dayamak zorunda olanlarda kubital tünel sendromu oluşması daha kolaydır. Sinirin etrafını saran bağ dokusu kılıfı sürekli meydana gelen travmaya reaksiyon göstererek kalınlaşır. Kalınlaşan bağ dokusu arasındaki sinir liflerinin ileti kalitesi bozuldukça sendromun belirtileri ortaya çıkar.

Belirtiler

Kubital tünel sendromunun belirtilerini ağrı, güçsüzlük, özellikle 4. ve 5.parmaklarda uyuşukluk, sinire dirsek seviyesinde meydana gelen küçük çarpmalar sonrasında dahi elde elektrik çarpması hissi oluşturur(şekil 2.). İleri dönemlerde parmakları birbirine yaklaştırmada güçlük çekildiği, eli düz tutmaya çalışırken 4. ve 5. parmakların geri doğru kıvrıldığı görülür.

 

Tanı

Tanı, fizik muayenede yukarıdaki bulguların saptanması ve nöroloji uzmanlarınca yapılan EMG (Elektromyografi)ve sinir ileti testi ile konur.

 

Tedavi

Erken olgularda öncelikle hastaya sinirin gerildiği ve bu belirtileri ortaya çıkardığı pozisyonlar tarif edilerek sinirin en az travmatize olması sağlanmaya çalışılır. Bazı durumlarda, dirseği daha düz tutan splintler semptomları hafifletmeye yardımcı olur. Uzun süreli ve ileri hastalarda ameliyat gereklidir. Ameliyatta genellikle sadece kol uyuşturulur (aksiller blok anestezisi). Ulnar sinir, dirsekteki iki çıkıntılı kemik arasından çıkarılarak dirseğin ön tarafına taşınır(şekil 3.). Uyuşukluk ve elektriklenme hislerinin geçmesi birkaç hafta-ay alabilir. Bazı hastalarda ameliyat sonrasında fizik tedaviye de ihtiyaç duyulur.

Karpal Tünel


Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal Tünel Sendromu elin ilk üç parmağını sınırlayan, tanı ve tedavisi gerçekleştirilmediğinde ilerleyen bir hastalıktır. El bileğinin ortasından ilk 3 parmağa ulaşan medyan sinirin bası altında kalması sonucunda ortaya çıkar. Belirtileri ağrı, uyuşukluk, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlükdür.

Nedenleri Nelerdir ve Kimlerde Daha Çok Görülür?

Kanal içindeki basınç artışı karpal tünel tblosunun oluşum nedenidir. Bu basıncın şiddeti elin pozisyonuna bağlıdır. El ve el bileğinde meydana gelen kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının iltihabı kanalda mekanik daralmaya sebep olur. Belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesine sebebiyet veren meslekler karpal tünel sendromu için elverişli meslek gruplarıdır. Marangozlar, kasaplar, tenisçiler, bulaşığı sıklıkla elde yıkayanlar, şoförler ve benzeri şekilde el bileğini sürekli aynı şekilde kullananlar daha yatkındırlar. Hanımlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi , romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, Tendonitis gibi hastalıklar karpal tünel sendromuna sebebiyet verebilir.

Hastalığın tanısı nasıl konur?

El bileğinin refleks çekicine tepkisi gözlemlendiğinde, hastanın parmaklarında elektrik çarpmasına benzeyen bir durum oluşur. Bu durum tinel bulgusudur. EMG testi büyük oranda kesin yanıtı belirler. Bazı özel durumlarda ise MR (manyetik rezonans) görüntüleme yönteminden yararlanmak faydalıdır.

Hastalığın tedavi yöntemi nedir?

İlaç tedavisine yanıt alınamayan vakalarda daha fazla zaman kaybetmeksizin, yani sinir harabiyeti daha ileri aşamalara ulaşmadan cerrahi yöntemler başvurulmalıdır. Cerrahi müdahale ile sinir üzerindeki bası ortadan kaldırıldığında sinir üzerindeki deformasyon da daha fazla ilerlemeden duracaktır. Karpal tünel cerrahisinde hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur. Ayaktan gelen bir hastada lokal anestezi ile operasyon gerçekleştirilir ve kontrollerinden sonra taburcu edilir.

Priformis Sendromu

Priformis sendromu nedir?

Piriformis kası kaba etin iç kısmında, tam kalça ekleminin üzerindedir. Yürümeyi sağlar, dengeyi korur ve vücut ağırlığının kaymasını sağlar. Siyatik sinirleri, piriformis kası boyunca uzar, ardından bu kasın içinden geçer, bacağın arka tarafından aşağı doğru ilerler ve daha küçük kollara ayrılarak ayakta sona erer. Piriformis Sendromu, piriformis kasının beklenmedik siyatik sinirlere baskı yapması sonucu oluşan durumdur.

 

Piriformis Sendromunun Belirtileri ve Nedenleri

Piriformis Sendromu yürümek, koşmak, merdiven çıkmak ya da uzun süre oturmak gibi gündelik hareketlerden ortaya çıktığı gibi, düşmek, trafik kazası geçirmek gibi travmatik durumlardan da ortaya çıkabilir.

Pirifomis Sendromunun en açık belirtisi kalçadan başlayıp bacağın arkasına doğru inen ağrı, duyarsızlaşma ve karıncalanmadır. Bu durum siyatik olarak bilinir. Kaba etin derininde algılanan şiddetli bir yanma hissi ile başlayabilir.

 

Piriformis Sendromunun Tedavi Yöntemleri

Piriformis Sendromu genel olarak ilaç ve yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi bertaraf edilebilir. Tedavi edilmemesi durumunda dönüşü mümkün olmayan hasarlarla karşı karşıya bırakır.

Tedavi seçenekleri

 

  • Bazı Aktivitelerden Kaçının

Bisiklet sürmek ve koşmak gibi aktiviteler ağrınızın artmasına neden oluyorsa bir süre ara verin.

 

  • Yürüyüşe Çıkın

Uzun süreli oturmalardan kaçının, kısa yürüyüşler ve açma germe hareketleri yapın.

 

  • Buz Torbası ve Sıcak Su Torbası Kullanın

Rahatsızlığın erken dönemlerinde her gün günde birkaç defa on beş dakikalığına etkilenen bölgeye buz torbası uygulayın. Birkaç gün sonra buz torbasını sıcak su torbası veya ısıtma yastığı ile değiştirin. Ağrı devam ederse buz torbası uygulamasına devam edin.

Meralgia Parestetika

Meraljia parestetika nedir?

Meraljia parestetika bacağın üst yan kısmına giden sinirin kasık kısmında sıkışması durumuna denilir. Bu sinir bacağın duyularını yönettiği için bölgede uyuşma, yanma ve ağrı şikayetlerini beraberinde getirir.

 

Meraljia parestetikanın tedavisi nasıl yapılır?

Meraljia parestetika iyi huylu bir hastalık türüdür. Şikayetler çoğu zaman altta yatan belirgin nedenin, ortadan kaldırılmasıyla haftalar-aylar içinde düzelir. Bu dönemde hastalar uzun yürüyüşlerden kaçınmalı ve mümkünse kemer yerine pantolon askısı kullanmalıdır. Sinir etrafındaki ödemin ve belirtilerin azaltılması için ağrı kesici-ödem çözücü ilaçlar kullanılır. Ayrıca sinirin iyileşme hızını arttırabileceği için B vitamini kompleksleri de kullanılabilir. Bu önlemlerle düzelmeyen ve şiddetle şikayetleri süren hastalarda sinir etrafına kortizon enjeksiyonu yapılabilir.