Kongre Tebliğleri
* Anevrizma cerrahisinde zamanlama  K. Çakıroğlu, A. Ünlü, K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4 Mayıs.1991
* Pituitary adenomas with suprasellar extension. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. EANS Winter meeting, February.1992 Greece
* Suprasellar ekstansiyon gösteren hipofiz tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Prolaktinomaların cerrahi tedavisi ve sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Growth hormon salgılayan 199 hipofiz adenomlu hastanın retrospektif olarak incelenmesi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan,  N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Cushing hastalığındaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan,  N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
* Servikal travmalarda anterior servikal plakla stabilizasyon. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, A. Erdoğan, K. Coşkun. Spinal Kord Travmaları 7-8. Kasım. 1992  Bursa
* İntrakranial kavernöz angiomalar. H.Z. Gökalp,  A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, Ş. Çağlar, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* III. Ventrikül kolloid kistleri. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, M. Başkaya, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Pontoserebeller köşe epidermoidleri. Y. Kanpolat, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, A. Doğan, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
* Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, H. Deda, K. Coşkun. XXIX. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi 4-6.Ekim.1993 – İstanbul
* Surgical treatment in Prolactinomas (Review of 468 cases). H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. World Federation of Neurosurgical Societies, October 17-22, 1993, Mexico
* Servikal vertebra tümörlerinin biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulaması. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, T. Yazar, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Spinal kordun diametrik ölçümleri (Klinik ve deneysel çalışma). Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, K. Coşkun, S. Akyar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
* Travmatik karotikokavernöz fistüller. Ş. Çağlar, N. Egemen, K. Coşkun, S. Bilgiç, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Travmatik intrakavernöz anevrizmalar. K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, U. Sanlıdirek, Ş. Çağlar, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
* Acil intrakranial anevrizma cerrahisi. N. Egemen, K. Coşkun, Ş. Çağlar, G. Bademci, C. Temiz. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1996
* Intrathecal Baclofen Therapy for Intractable Spasticity, N. Balak, K. Coşkun, A. Şerefhan, F. Bölükbaşı, N. Ç. Işık, A. İçağasıoğlu, Ç. Çağlar, N. Işık, İ. Elmacı. EANS Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Turkiye
* Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, F. Bölükbaşı, İ. Elmacı.  Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya
* Reoperation Methods and Technique in Pituitary Adenomas. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, R. Sarı, İ. Elmacı.  Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya