BİLİMSEL YAYINLAR

* Servikal vertebraların biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulamaları. H. Deda, K. Coşkun, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 5 Sayı 2: 59-64,1995
* Management of tight filum terminale syndrome. M. Selçuki, K. Coşkun.. Surgical Neurology, 50:318-322, 1998
* Pleomorphic Xantoastrocytoma: A case report. M. Selçuki, K. K. Coşkun, C. Ekinci, G. Yavuz, S. Aksoylar, K. Ceyhan. Norol. Bil. D, 15:3, 137-142, 1998
* Glutarik asidemi Tip-I: Vaka Takdimi. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi, C. Yalçınkaya, E. Gündüz. Göztepe Tıp Dergisi
* Pontoserebeller Köşe Epidermoidleri. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi. Göztepe Tıp Dergisi
* Early Protective Effects of Iloprost after Experimental Spinal Cord Ischemia in Rabbits. K. Coskun, A. Attar, H. Tuna, M. F. Sargon, N. Yüceer, R. K. Türker, N. Egemen. Acta Neurochir (Wien) 142:1143-1150, 2000
*The effect of polymorphisms in the promoter region of the MMP-1 gene on the occurence and invasiveness of hypophyseal adenoma Altaş M, Bayrak OF, Ayan E, Bolukbasi F, Silav G, Coskun KK, Culha M, Sahin F, Sevli S, Elmaci İ.  Acta Neurochir (Wien) 2010 Sep. 152(9): 1611-7; discussion 1617. Epub 2010 May 4
*Intradural lumbar disc herniation: a case report.   Kerman M, Coşkun KK, Şenol N Tıpa Araştırmaları Dergisi: 2011: 9(1): 62-64
* Neuroprotective effects of caffeic acid phenethyl  ester on experimental traumatic brain injury in rats. Kerman M, Kanter M, Coşkun KK, Erboga M, Gurel A. J Mol Histol 2012 Feb;43(1):49-57. Epub 2011 Nov 29